SELECCIÓ

Som especialistes en la selecció de tot tipus de fruita seca.

J.M PALAU S,A manté una forta aposta per la selecció manual, considerem que és la forma més efectiva de seleccionar els productes en quant a rendiment i qualitat.

Seleccionem qualsevol tipus de defectes amb una efectivitat i satisfacció del client absoluta. %:

  • Matèries estranyes: pals, fustes, estelles, ferros, pedres i altres.
  • Defectes visuals: podrits, migrats, taques, decoloracions ens els grans i altres.

Som especialistes en la selecció d’avellanes, ametlles, festuc, macadàmia i tot tipus de fruit secs de gra.

El nostre procés de selecció passa per un control de qualitat exhaustiu i eficaç.

Diferenciem els tipus de selecció segons el grau de contaminació dels productes i la mà d’obra que necessiti.

També som especialistes en adaptar estàndards de qualitat de producte de fora de la unió europea a normatives europees.

L1020014